کمک برای ساخت حسینه

با توجه به اقدام ساخت حسینیه علی ابن باقر(ع) واقع در سبلان شمالی جهت برگزاری مراسمات کلیه هیأت منطقه اردهال از اعضای کلیه هیئت های اردهال دعوت به همکاری می شود.
لذا برای همکاری به مسئولین هیئت خود مراجعه کنید.
روابط عمومی هیئت انصارالحسین(ع) غیاث آباد