نرم افزار جامع خورشید اردهال

آدرس دانلود نرم افزار :
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=292cc124c25b6ab0a5bce078882d53b5
برای دانلود آدرس بالا را کپی کرده (copy)و در قسمت وارد کردن آدرس در بالای صفحه وارد کنید.(paste)

اردهال