عکس هایی از محرم 92 هیئت

مکان : مسجد امام عصر خ سبلان شمالی
بقیه عکس ها در ادامه مطلبhttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182091.jpghttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182096.jpg

http://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182093.jpghttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182095.jpghttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182097.jpghttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182098.jpghttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182099.jpghttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182100.jpghttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182102.jpghttp://www.samenblog.com/uploads/a/ansarardehal/182092.jpg